33th Race Result

Schedule 2010.07.22 , 07.23 , 07.24 , 07.25
Circuit Suzuka Circuit(Mie)
Rider Daisaku Sakai / Nobuatsu Aoki / Yukio Kagayama
Final 6th

×