Suzuka 8 Hours

2022

DATE CIRCUIT RIDER Qualifying Main
7th Aug. 2022 Suzuka Circuit (Mie) Gregg Black
Kazuki Watanabe
22nd 3rd

2019

DATE CIRCUIT RIDER Qualifying Main
Team Lineup Suzuka Circuit(Mie)Team Lineup Yukio Kagayama
Sylvain Guintoli
Kazuki Watanabe
28th July 2019 Suzuka Circuit (Mie) Yukio Kagayama
Sylvain Guintoli
Kazuki Watanabe
5th 5th

2018

DATE CIRCUIT RIDER Qualifying Main
Team Lineup Suzuka Circuit (Mie)Team Lineup Takuya Tsuda
Sylvain Guintoli
Bradley Ray
Kazuki Watanabe
27th-29th July 2018 Suzuka Circuit (Mie) Takuya Tsuda
Sylvain Guintoli
Bradley Ray
5th 10th

2017

DATE CIRCUIT RIDER Qualifying Main
Team Lineup Suzuka Circuit (Mie)Team Lineup Takuya Tsuda
Josh Brookes
Sylvain Guintoli
27th-30th July 2017 Suzuka Circuit (Mie) Takuya Tsuda
Josh Brookes
Sylvain Guintoli
2nd 7th

2016

DATE CIRCUIT RIDER Qualifying Main
Team Lineup Suzuka Circuit (Mie)Team Lineup Takuya Tsuda
Josh Brookes
Noriyuki Haga
29th-31st July 2016 Suzuka Circuit (Mie) Takuya Tsuda
Josh Brookes
Noriyuki Haga
2nd 3rd

2015

DATE CIRCUIT RIDER Qualifying Main
Team Lineup Suzuka Circuit (Mie)Team Lineup Takuya Tsuda
Alex Lowes
Josh Waters
24th-26th July 2015 Suzuka Circuit (Mie) Takuya Tsuda
Josh Waters
Alex Lowes
4th 5th

2014

DATE CIRCUIT RIDER Qualifying Main
Team Lineup Suzuka Circuit (Mie)#12 LEGEND TEAM Team Lineup Kevin Schwantz
Satoshi Tsujimoto
Nobuatsu Aoki
Team Lineup Suzuka Circuit (Mie)#34Team Team Lineup Randy de Puniet
Josh Waters
Takuya Tsuda
Profile Suzuka Circuit (Mie)##12 LEGEND TEAM Profile Kevin Schwantz
Satoshi Tsujimoto
Nobuatsu Aoki
Profile Suzuka Circuit (Mie)#34 TEAM Profile Randy de Puniet
Josh Waters
Takuya Tsuda
Rider Announcement Suzuka Circuit (Mie)#12 LEGEND TEAM 3Rider Announcement Kevin Schwantz
Satoshi Tsujimoto
Nobuatsu Aoki
Rider Announcement Suzuka Circuit (Mie)#34 Team ThirdRider Announcement Randy de Puniet
Josh Waters
Takuya Tsuda
25th-27th July 2014 Suzuka Circuit (Mie) #12 Satoshii Tsujimoto
#12 Kevin Schwantz
#12 Nobuatsu Aoki
#34 Takuya Tsuda
#34 Josh Waters
#34 Randy de Puniet
#12 10th
#34 1st
#12 retire
#34 2nd

2013

DATE CIRCUIT RIDER Qualifying Main
Team Lineup Suzuka Circuit (Mie)Team Lineup Takuya Tsuda
Nobuatsu Aoki
Josh Brookes
25th-28th July 2013 Suzuka Circuit(Mie) Takuya Tsuda
Nobuatsu Aoki
Josh Brookes
2nd 2nd

2012

DATE CIRCUIT RIDER Qualifying Main
Team Lineup Suzuka Circuit (Mie)Team Lineup Leon Camier
Josh Waters
Nobuatsu Aoki
26th-29th July 2012 Suzuka Circuit(Mie) Leon Camier
Josh Waters
Nobuatsu Aoki
3rd retire

2011

DATE CIRCUIT RIDER Qualifying Main
28th-31th July 2011 Japan Suzuka Circuit(Mie) Yukio Kagayama
Josh Waters
Nobuatsu Aoki
1st 2nd

2010

DATE CIRCUIT RIDER Qualifying Main
22th-25th July 2010 Suzuka Circuit(Mie) Daasaku Sakai
Nobuatsu Aoki
Yukio Kagayama
6th

2009

DATE CIRCUIT RIDER Qualifying Main
23th-26th July 2009 Suzuka Circuit Daasaku Sakai
Kazuki Tokudome
Nobuatsu Aoki
3rd 1st
All Race Info. TOP