Yoshimura

TOP > Race > Suzuka 8hours Endurance World Championship

Suzuka 8hours Endurance World Championship

2018

DateCircuitRiderQualifying Final Details
Suzuka Circuit(Mie)
Team Information
Takuya Tsuda
Sylvain Guintoli
Bradley Ray
Kazuki Watanabe
Details
27th-29th Jul, 2018 日本Suzuka Circuit(Mie)
Team Information
Takuya Tsuda
Sylvain Guintoli
Bradley Ray
5th 10th Details

2017

DateCircuitRiderQualifying Final Details
Suzuka Circuit(Mie)
Team Information
Takuya Tsuda
Sylvain Guintoli
Josh Brookes
Details
28th-30th Jul, 2017 日本Suzuka Circuit(Mie)
Team Information
Takuya Tsuda
Sylvain Guintoli
Josh Brookes
2nd 7th Details

2016

DateCircuitRiderQualifying Final Details
Suzuka Circuit(Mie)
Team Information
Takuya Tsuda
Josh Brookes
Noriyuki Haga
Details
29th-31st Jul, 2016 日本Suzuka Circuit(Mie)
Team Information
Takuya Tsuda
Josh Brookes
Noriyuki Haga
2nd 3rd Details

2015

DateCircuitRiderQualifying Final Details
Suzuka Circuit(Mie)
Team Information
Takuya Tsuda
Josh Waters
Alex Lowes
Details
24th-26th Jul, 2015 日本Suzuka Circuit (Mie)
Race Result
Takuya Tsuda
Alex Lowes
Josh Waters
4th 5th Details

2014

DateCircuitRiderQualifying Final Details
Suzuka Circuit(Mie)
Legend Team Information
#12 Kevin Schwantz
#12 Satoshi Tsujimoto
#12 Nobuatsu Aoki
Details
Suzuka Circuit(Mie)
Team Information
#34 Randy De Puniet
#34 Josh Waters
#34 Takuya Tsuda
Details
Suzuka Circuit(Mie)
#12 LEGEND TEAM
#12 Kevin Schwantz
#12 Satoshi Tsujimoto
#12 Nobuatsu Aoki
Details
Suzuka Circuit(Mie)
#34 TEAM
#34 Randy De Puniet
#34 Josh Waters
#34 Takuya Tsuda
Details
Suzuka Circuit(Mie)
#12 LEGEND TEAM RIDER ANNOUNCEMENT
#12 Kevin Schwantz
#12 Satoshi Tsujimoto
#12 Nobuatsu Aoki
Details
Suzuka Circuit(Mie)
#34 TEAM RIDER ANNOUNCEMENT
#34 Randy De Puniet
#34 Josh Waters
#34 Takuya Tsuda
Details
25th-27th Jul, 2014 日本Suzuka Circuit (Mie)
Race Result
#12 Satoshi Tsujimoto
#12 Kevin Schwantz
#12 Nobuatsu Aoki
#34 Takuya Tsuda
#34 Josh Waters
#34 Randy De Puniet
#12 10th
#34 1st
#12 DNF
#34 2nd
Details

2013

DateCircuitRiderQualifying Final Details
25th-28th Jul, 2013 日本SUZUKA Circuit (Mie)
Team Information
Takuya Tsuda
Josh Brookes
Nobuatsu Aoki
Details
25th-28th Jul, 2013 日本Suzuka Circuit (Mie)
Race Result
Takuya Tsuda
Josh Brookes
Nobuatsu Aoki
2nd 2nd Details

2012

DateCircuitRiderQualifying Final Details
26th-29th Jul, 2012 日本Suzuka Circuit (Mie)
Team Information
Leon Camier
Josh Waters
Nobuatsu Aoki
Details
26th-29th Jul, 2012 日本Suzuka Circuit (Mie)
Race Result
Josh Waters
Leon Camier
Nobuatsu Aoki
1st Not Classified Details